Page 1 - Rosenholmerennov15
P. 1

Rosenholmeren

                                                          Informationsavis
                                                          for pensionister og
                                                          efterlønsmodtagere
                                                          udkommer fire gange
                                                          årligt

                                                          Artikler og læsestof,
                                                          der ønskes optaget,
                                                          afleveres til redaktions-
                                                          udvalget senest
                                                          7. januar 2016

                                                          Næste nummer
                                                          udkommer medio
                                                          februar 2016

28. årgang - Nr. 111 - November 2015	                                       					           Oplag: 2.500

Historien om                                                    Bandagisten og krigs-
                                                          veteranerne

Rosenholm Tamburkorps

                                                          Mit arbejde, med de sårede soldater, startede i
                                                          efteråret 2011. Et nyt projekt kaldet DIF-soldater-
                                                          projektet, gik ud på at skabe og udvikle idrætstil-
                                                          bud til de sårede soldater. Jeg syntes projektet lød
                                                          utrolig spændende...			  Læs side 12

                                                          Rosenholm bridgeklub kan
                                                          3. januar 2016 fejre 25 års
                                                          jubilæum

De ringer – vi spiller                   skulle man da være et skarn, om man ikke forsøgte    Et kik ud over en bridgeaften i klubben. Læs side 11
                              at forme den efter egne ønsker. Der blev brain stor-
             Af Peter Sand           met flittigt – og de gode ideer var mange. Tattoo-   Livet i Karlby
                              optræden med selvopfundne marchfigurer og små
             At være med til at starte en   indbyggede historier. Tattoo-øvning med cykel-
             organisation op fra bunden    hjelm, fordi vi skulle lære at krydse gennem den
             vil altid være en ganske sær-   roterende tamburstav mens man spillede – uden at
             lig oplevelse. Ingen plejer, in- blive ramt! Optræden til juletræstænding på torvet
             gen traditioner. Alle mulighe-  med selvlysende trommestikker, strobe light og ild
der står åbne og alle beslutninger kan få betydning    i tamburstaven. Et utal af tema-ture: musikkloster,
mange år frem.                       cirkusskole, tidsrejser (og det i en grad så alle fri-
Sådan var det også med Rosenholm Tamburkorps        villigt lagde sig til at sove kl. 22 fordi de var så
ved opstarten i 1992. Som et fælles projekt i sam-     tidsforvirrede, at de troede klokken mindst var 3
arbejde mellem musikskolen og kommunens tre        om natten). Et jubilæumsshow, som fyldte Kom-
spejdergrupper (og snart også ungdomsskolen)        bi til to forestillinger med koncert, gøgl, rock, sort
hørte vi til alle steder og ingen vegne. Som alles     teater, og hvor publikum indgik i musikken ved at
evige stedbarn svævede vi i vores eget lille limbo     spille på udleverede kamme og sprænge farvede
mellem de etablerede partnere. Men ingen havde       balloner efter anvisning på farvede plakater på sce-
klare forventninger, så hvad Rosenholm Tambur-       nen.
korps skulle være, formede vi helt selv. Idéudvik-
ling blev snart en særlig fælles kompetence. For      Det første af disse kreative projekter var nok den Læs sidste afsnit af Peter Astrup Madsens fortæl-
når bladet er ubeskrevet og fremtiden står åben,      første større medlemskampagne, da tamburkorp- ling. Her et billede af gymnastikholdet fra ca. år
                              set havde næsten to år på bagen. Medlemmerne 1912. 					              Læs side 6
                              6udformede mange opfindsomme hverveplakater,
                                                          ting pensionisten skal
                              men først og fremmest udviklede de konceptet til    være opmærksom på
                              ”De ringer – vi spiller”. Nu ville vi være kendte. I
                              Fortsættes på side 4                                Læs side 3
   1   2   3   4   5   6