Page 1 - Rosenholmeren_maj14_W_Neat 270714
P. 1
Rosenholmeren Informationsavis for pensionister og efterlønsmodtagere udkommer fire gange årligt Næste nummer udkommer medio august 2014 Artikler og læsestof, der ønskes optaget, afleveres til redaktions- udvalget senest 10. juli 2014 27. årgang - Nr. 105 - Maj 2014 Oplag: 2.500 Tørvegravning Her i området drejer det sig især om udnyttelse af arealerne i Mørke Mose samt Bendstrup/Terme- strup og Karlby Enge. Under gennemgangen henvises til en række tør- veredskaber, som mange måske genkender. De er alle fra min egen lille samling af landbrugs- redskaber, og har derfor højst sandsynligt været anvendt her på egnen. For dem, der gerne vil vide mere om tørveproduktion, kan jeg anbefale et besøg ved Stenvad Mosebrugs- center. Skolen og lærerboligen Læs side 14. Husker du vor skoletid Hold ferie i Af Vagn Rasmussen Den første november han os op på tavlen, hvis han syntes, det varede for jernalderen 1926 kom jeg i skole. længe med at komme hjem fra skoven, hvor vi le- Det var i Termestrup gede og byggede moshytter. Han kaldte os ind ved skole, der ligger i den at fløjte i fingrene. En anderledes ferie. vestlige udkant af Skafø- Den skolegang vi fik, var vel ikke noget at prale En anden tid - et andet tempo. gård skov. af. Der var enkelte elever, læreren sendte tilbage Det var en skole med to i teksten, hvis de gik i stå. Det lærte de vel ikke klasser, og der var bolig så meget af. Men undervisningen var nogenlunde til læreren og hans fami- god, og flere af mine kammerater kom på realskole. lie. I kælderen var der plads til lærerens hest, Det var en hyggelig skole at gå på. Skoleplan var en lille russerhest, samt ikke noget, vi kendte til. Læreren sad sommetider en ged, som lærerens ved katederet og tegnede. Havde vi læsning, sagde kone malkede hver dag. han ”næste” med forskellig længde på stykkerne, En dag kom lærerens kone ind i skolestuen og bad vi læste. En gang sprang vi over en side, uden læ- om, at en af eleverne skulle holde geden, mens hun reren opdagede det. malkede den. Jeg ved ikke hvorfor, for lærerparret Forberedelsen til jul var et kapitel for sig. Vi fulg- Velkommen til Hvolris. havde fire børn, tre piger og en dreng. Drengen var tes i skoven for at hente juletræet, der således blev Rejsebureauerne lokker året rundt med skønne op- født med et handicap, idet hans ene fod ikke var hentet hjem i samlet flok. Bordene blev sat ud til levelsesrejser til fjerne eksotiske steder med evig vokset ret meget. Som dreng kendte jeg ham ikke. væggen, så der blev plads til, at vi kunne gå rundt sol, smalle historiske stræder, lystbådehavne, lig- Men jeg har fået fortalt, at han som voksen kunne om juletræet. gestole ved poolen, ja alt inklusive! færdes med et kunstigt ben. Den stump ben, han Fjerde juledag skulle vi til juletræsfest i skolen. Men hvorfor tage langt væk fra Danmark, når du/I havde, kunne passe ned i det kunstige ben. Det var Læreren læste en julehistorie, mens julelysene kan holde en meget billig ferie i jernalderen her- for hans skyld, læreren havde en hest. brændte ned. Vi sang selvfølgelig også et par jule- hjemme? En del af vores familie med børn/sviger- Sønnen skulle på Ryomgård Realskole. For at salmer. Herefter blev træet smidt ud, og vi kunne børn og børnebørn har været i jernalderen 2 gange. komme frem og tilbage, kørte han med hesten for- begynde at danse. Første gang en hel uge. Senere en weekend. spændt en jumbe. Til de, der ikke kan huske, hvor- Vi havde en musiker til at spille til dans. Man fat- Læs side 8. dan en jumbe ser ud, kan jeg oplyse, det er en to- tede om pigen og gik så vidt muligt i takt. Pigen gik hjulet vogn. Om vinteren kørte han med slæde. Han baglæns, og herren gik forlæns fra det ene hjørne til kørte til Mørke og rejste med toget til Ryomgård. det andet. Når vi kom til hjørnet, drejede vi rundt og fortsatte så på denne måde. Musikeren var som Vort modersmål er dejligt Vi var ca. 10 børn i hver klasse. regel en violinist. Læreren var vel nærmest en hyggeonkel. Men han Ja, det måtte man nøjes med for 80 – 85 år siden. Noget om dialekter kunne også blive sur. Men i den tid, jeg gik i skole, Musikeren skulle nok have 10 kr. for en aften. En tror jeg, han kun har slået én gang. I stedet skrev Fortsættes på side 3 Læs side 11.
   1   2   3   4   5   6